Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 14. marca 2016 o 16.30 hod.

na stretnutie, , ktorého hosťom o 17.00 hod.

mužská spevácka skupina „RAVNICA“
vedená členom SFZ Otom Gregorom

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3, 1. poschodie.