Stará hudba v bratislavskej REDUTE

Jakub Mitrík_01

Prvý koncert z cyklu Stará hudba v prebiehajúcej koncertnej sezóne sa uskutoční  v utorok 11. februára 2020. V Malej sále Slovenskej filharmónie sa po prvýkrát predstaví súbor pre starú hudbu  LE NUOVE MUSICHE pod vedením Jakuba Mitríka.

 LE NUOVE MUSICHE je profesionálny súbor starej hudby, ktorý sa zameriava prevažne na interpretáciu talianskych diel raného baroka. Členovia súboru sa venujú aj výskumu na poli barokovej hudby a hrajú na origináloch alebo kópiách historických nástrojov ako napr. viola da gamba, barokové husle, teorba, baroková gitara a ďalšie. Okrem toho súbor uvádza aj diela menej známych skladateľov ako Giovanni Girolamo Kapsperger či Sigismondo d’India, čo vyjadruje aj názov ansámblu Le nuove musiche – Nová hudba.

Súbor návštevníkom predstaví projekt Dolcissimo sospiro, v ktorom odznie svetská a cirkevná hudba Caludia Monteverdiho (1567 – 1643) a jeho súčasníkov.

Umelecký vedúci súboru Jakub Mitrík sa po štúdiách klasickej gitary na VŠMU zameral na hru na historických nástrojoch ako chitarrone (teorba), baroková a renesančná lutna, baroková gitara a arcilutna. Hru na týchto nástrojoch študoval v Brne pod vedením Jana Čižmářa a v roku 2018 úspešne absolvoval štúdium starej hudby v Brémach v Nemecku v triede Joachima Helda. V roku 2014 sa zúčastnil na interpretačných kurzoch pod vedením popredného lutnistu Paula O’Detta.

Koncert sa začne o 19.00.