Sólo pre klavír

1a Eva Varhaníková

V utorok 1. júna sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie klavírny recitál Evy Varhaníkovej. V jej interpretácii zaznejú diela Dmitrija Šostakoviča, Jána Cikkera, Franza Liszta a Fryderyka Chopina. Koncert sa začne o 19.00 a platí aj pre držiteľov abonentiek cyklu Klavír a klaviristi / K. Koncert sa začne v koncertnej sieni s návštevníkmi o 19.00 h. V priamom prenose ho odvysielame na stream.filharmonia.sk.

Popredná slovenská klaviristka Eva Varhaníková študovala u Zuzany Niederdorfer a absolvovala viacero majstrovských kurzov doma i v zahraničí. Úspešne sa zúčastnila na niekoľkých medzinárodných klavírnych súťažiach. Pravidelne koncertuje ako sólistka i členka komorných súborov doma i v zahraničí. Aktívne propaguje pôvodnú slovenskú tvorbu pre klavír a nahrala profilové CD z diel slovenských skladateľov. V interpretácii umelkyne zaznie na utorkovom koncerte 24 prelúdií, op. 34 Dmitrija Šostkakoviča, ktoré sú charakteristické napätou grotesknosťou, satirou s nádychom melanchólie aj irónie. Nasledovať bude  cyklus troch virtuóznych klavírnych etud Tatranské potoky Jána Cikkera a Petrarcove sonety č. 104 a 123 Franza Liszta , ktoré sú  výsledkom skladateľovej inšpirácie počas svojho putovania po Taliansku. Na záver zaznie   Andante spianato a Veľká brilantná polonéza Es dur, op. 22 Fryderyka Chopina.