Slovenský komorný orchester v Katedrále sv. Martina

60 SF SKO Dom sv Martina 19 06 2016 © Jan Lukas

Záverečným podujatím Slovenského komorného orchestra v 68. sezóne Slovenskej filharmónie je spoločný  koncert Slovenského komorného orchestra /um. vedúci Ewald Danel/ a Slovenského filharmonického zboru /zbormajster Jozef Chabroň/ v Katedrále sv. Martina. Uskutoční sa v nedeľu 18. júna o 15-tej. Na koncerte zaznie Adagio zo Sláčikového kvinteta F dur, WAB 112, Christus factus est, moteto, WAB 11 Antona Brucknera a Omša B dur “Tereziánska”, Hob.XXII:12 Josepha  Haydna. Sólové party zaznejú v interpretácii štyroch sólistov – Vladimíra Široká, soprán Belinda Sandiová, alt Matúš Šimko, tenor Martin Mikuš, bas

Tešíme sa na váš potlesk!