Slovenský komorný orchester pozýva na KONCERT BEZ BARIÉR

Maroš Bango

Uskutoční sa v piatok 13. septembra o 18,00 v Stĺpovej sieni SF. Sólistami piatkového podvečera budú violista Peter Zwiebel, člen komorného orchestra a charizmatický nevidiaci spevák Maroš Bango. Bezbariérový vstup je zabezpečený z Medenej ulice č. 3. Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF.

Je už tradíciou Slovenského komorného orchestra /um. vedúci Ewald Danel/, uviesť na úvod novej sezóny Mimoriadny koncert Bez bariér. Tentokrát sa koncert pre zdravotne postihnutých  uskutoční po ôsmykrát, v piatok 13. septembra 2019. Návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavo ladený program  zostavený z diel  Georga Friedricha Händla, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Franza Schuberta, Wolfganga Amadea Mozarta, Césara FranckaLudwiga van Beethovena. Na záver zaznejú nezabudnuteľné piesne Jaroslava Ježka. Koncert sa uskutoční  v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie s bezbariérovým vstupom. Sólistom piatkového podvečera bude člen komorného orchestra, violista Peter Zwiebel, spolu s hosťom orchestra, charizmatickým nevidiacim spevákom Marošom Bangom. Koncert sa začne o 18.00h.