Slovenský komorný orchester pozýva do kostola Jezuitov

89 SKO fotografovanie 05 05 2017 © jan.f.lukas

Členovia Slovenského komorného orchestra   /umelecký vedúci Ewald Danel/  v spolupráci s dvoma speváckymi zbormi – chrámový spevácky zbor Sv. Jozefa – robotníka, Čadca – Kýčerka /Antónia Gráfová, zbormajsterka/ a chrámový spevácky zbor Gaudium /Zuzana Golisová, zbormajsterka/  pozývajú   v nedeľu  13. mája na koncert do Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský kostol) v Bratislave.  Na programe zaznejú skladby viacerých skladateľov – Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Georga Friedricha Händla a ďalších. Koncert sa začne o 14,30 hod..

Vstupenky sú v predaji hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.