Slovenský komorný orchester a žiaci a absolventi ZUŠ Miloša Ruppeldta pozývajú na koncert JUNIOR

ZUŠ MIloša Ruppeldta

Úvodný koncert cyklu Junior sa uskutoční v nedeľu 10. novembra 2019. Vystúpia na ňom členovia Slovenského komorného orchestra       /um. vedúci Ewald Danel/ a žiaci a absolventi najstaršej Základnej umeleckej školy v Bratislave, ktorá si v tomto roku pripomína storočnicu.

Hudobná škola pre Slovensko – dnes Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, bola založená v roku 1919. V tomto roku oslavuje  100 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti od začiatku  roka  zaznelo viacero koncertov na pôde školy a v bratislavských koncertných sálach. Vyvrcholením osláv je záverečný koncert s  názvom Punc histórie, pulz prítomnosti v bratislavskej Redute. Koncert sa bude konať v nedeľu 10. novembra 2019. Tento dátum je pre školu  z historického pohľadu  dôležitý. 10. novembra 1919 sa začalo na škole vyučovať. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie vystúpia súčasní a  bývalí žiaci školy a členovia Slovenského komorného orchestra, medzi ktorými sú tiež jej absolventi. Mnohí z nich patria medzi členov hudobných inštitúcii, významných hudobných interpretov pôsobiacich   na Slovensku a  v zahraničí.

Medzi absolventov –  Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta patria hudobní skladatelia  Eugen Suchoň, Egon Krák, Vladimír Bokes, Marián Lejava, dirigenti Ľudovít Rajter, Rastislav Štúr, Dušan Štefánek,  klavírni umelci a pedagógovia Eva Fischerová-Martvoňová,  Ida Černecká , Miloslav Starosta, huslisti Tibor Kováč – popredný hráč Viedenskej filharmónie, Viktor Šimčisko, Jack Martin Händler, Gabriel Szathmáry, Pavel Bogacz ml., violončelisti Jozef Podhoranský, Juraj Alexander, Eugen Prochác, Ladislav Szathmáry, operné sólistky Ľubica Orgonášová, Linda Ballová Yvetta Tannenbergerová, violista Bálint Kovács, saxofonista a džezmen Erik Rothenstein  i významné osobnosti ako muzikologička Darina Múdra, producent Štefan Wimmer, historik umenia Peter Kresánek, herci  Ivo Gogál, Zoro Laurinc, Jana Nagyová, Lucia Hurajová, režisér Ľubomír Vajdička a mnohí iní.

 

Doplnkové informácie

Základná umelecká škola M. Ruppeldta bola založená 6. novembra 1919 ako I. Hudobná škola pre Slovensko. Zakladateľom a tvorcom myšlienky založenia hudobnej školy na Slovensku bol Miloš Ruppeldt, ktorý patril k popredným organizátorom hudobného života na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Mnohí významní slovenskí interpreti a pedagógovia získali prvé základy hudby práve na tejto škole. V súčasnosti škola neustáva so svojimi aktivitami ponúka zaujímavé podujatia, tematické koncerty, workshopy, organizuje festival a súťaž pod názvom Dni Miloša Ruppeldta. Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta v súčasnosti sídli na Panenskej ulici v Bratislave., v historickej budove (národná kultúrna pamiatka Dom generála Georgievitsa). V súčasnosti ju navštevuje  takmer 700 detí.