Slovenský komorný orchester a výnimočný slovenský trubkár Stanislav Masaryk v Malej sále SF

41 SF SFZ Svárovský_Rozehnal 14 12 2023 © jan.f.lukas

Výnimočný slovenský trubkár Stanislav Masaryk zastáva od roku 2020 post prvého trubkára Českej filharmónie. Ako sólista sa po boku orchestra Slovenská filharmónia predstavil viackrát –   v Šostakovičovom Koncerte pre klavír, trúbku a sláčikový orchester, v Haydnovom či Hummelovom koncerte pre tento nástroj. Tentokrát sa predstaví s členmi Slovenského komorného orchestra (um. vedúci Ewald Danel) na ich siedmom koncerte cyklu SKO, v utorok 21. mája 2024 o 19.00, v Malej sále Slovenskej filharmónie.

Mladý interpret sa už ako trinásťročný stal mimoriadnym žiakom Konzervatória v Bratislave. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Rastislava Suchana, prvého trubkára nášho orchestra. Rok 2017 priniesol Masarykovi absolútne víťazstvo na medzinárodnej súťaži Žestě Brno. Účinkoval v hot-jazzovom orchestri Bratislava Hot Serenaders. Od roku 2020 zastáva post prvého trubkára v Českej filharmónii. Na základe jej spolupráce s Royal Academy of Music viedol v roku 2022 trojdňové interpretačné kurzy v Londýne. Ako sólista pravidelne vystupuje  so slovenskými komornými a symfonickými telesami.

V interpretácii Stanislava Masaryka zaznie v utorok Koncert pre trúbku a orchester rakúskeho skladateľa, huslistu a pedagóga Leopolda Mozarta, otca slávneho Wolfganga Amadea Mozarta, ktorého tvorba býva uvádzaná na koncertoch, napriek tomu je pre nás takmer neznáma. Dvojčasťový Koncert pre trúbku vznikol v roku 1762.  V interpretácii slovenského trubkára zaznie aj Sonáta pre trúbku a orchester barokového majstra Georga Philippa Telemanna. Program otvorí Sinfonia in D Františka Adama Míču, ktorý v 18. storočí pôsobil v Jaroměřiciach nad Rokytnou a program uzavrie Boccheriniho Symfónia č. 6 d mol La Casa del diavolo, G 506. Na stranu poslednej časti symfónie dopísal skladateľ  slová, ktoré o diele veľa napovedajú: „Chaconna reprezentuje peklo, bola napísaná pod vplyvom Gluckovho Dona Juana.“