Slovenský komorný orchester a Trio CLAVIO

C2 trio clavio

Je už tradíciou, že v rámci cyklu C – Populárne koncerty,   vystúpi okrem orchestra Slovenská filharmónia aj Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom. Tentokrát sa v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie predstavia spolu s členkami komorného zoskupenia TRIO CLAVIO,

ktoré  tvoria tri výrazné hudobníčky – klarinetistka Jana Černohouzová, huslistka Lucia Fulka Kopsová a klaviristka Lucie Soutorová Valčová.  Česko – slovenské trio  vzniklo v roku 2013. Na štvrtkovom koncerte 15. novembra 2018 uvedú  v premiére skladbu  súčasnej českej skladateľky Sylvie Bodorovej  - Tri pre tri a sláčikový orchester. Úvod a záver koncertu bude patriť komornému orchestru, ktorý do svojho programu zaradil diela Antonína DvořákaJosefa Suka. Koncert sa začne o 19-tej.