Slovenský komorný orchester a Slovenský filharmonický zbor otvoria 66. Music festival Piešťany

66mfp

V piatok 4.  júna 2021  telesá Slovenskej filharmónie – Slovenský komorný orchester (um. vedúci Ewald Danel) a Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň)  otvoria  druhý najstarší hudobný festival na Slovensku Music festival Piešťany, ktorého 66. ročník sa uskutoční od 4. júna 2021 – 5. júla 2021.

Sólistami slávnostného večera budú harfistky Jana Boušková (ČR) a Katarína Turnerová a členovia Slovenského filharmonického zboru – Marianna Gelenekyová,  soprán, Helena Škripecká Oborníková, alt, Matúš Šimko,  tenor a  Martin Mikuš,  bas.

Koncert je venovaný výročiam viacerých skladateľov – 280. výročiu úmrtia Antonia Vivaldiho, 110. výročiu narodenia Jána Cikkera a 230. výročiu úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta. Program predstaví aj skladbu zakladateľa festivalu Eugena Suchoňa a v piešťanskej  premiére bude znieť  unikátne dielo súčasného poľského autora Macieja Maleckého.

Koncert sa začne o 19.00 h v  piešťanskom Dome umenia.

66. ročník festivalu uzavrie 5. júla 2021 koncert Slovenskej filharmónie pod taktovkou Rastislava Štúra.  

Usporiadateľmi 66. ročníka mfP 2021 sú Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Rezort Piešťany – Oblastná organizácia cestovného ruchu. Hlavnými dramaturgickými mottami aktuálneho ročníka sú jubileá významných umeleckých osobností a veľká nádej na návrat hudobnej kultúry k živému obecenstvu.

PROGRAM:

Ján Cikker (1911-1989) 

Scherzo pre sláčikový orchester

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Koncert pre husle a sláčikový orchester g mol, op. 8, č. 2 „Leto“ z cyklu Štvoro ročných období

Eugen Suchoň (1908-1993)

Romanza zo Suity č. 1 pre sláčikový orchester

Maciej Malecki (1940)

Koncert v starom štýle pre dve harfy a sláčikový orchester (festivalová premiéra)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Omša C Dur „Korunovačná“, KV 317 pre 4 sólistov, miešaný zbor a orchester