Slovenská filharmónia vo viedenskom Musikvereine

Svárovský

V nedeľu 21. októbra sa predstaví vo Viedni aj Slovenská filharmónia, ktorej členovia vystúpia  vo viedenskom Musikvereine. Program koncertu je zostavený z diel  českých skladateľov – Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka. Koncert sa uskutoční pod taktovkou Leoša Svárovského vo Veľkej sále o 19,30 h .