SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA POČAS LOCKDOWNU

21 BHS Temirkanov_Bronfman 10 10 2018 © jan.f.lukas

Milí abonenti a návštevníci koncertov,

sme radi, že aj počas 73. koncertnej sezóny navštevujete naše koncerty. Aktuálne podľa najnovšej  vyhlášky, ktorá je platná od  štvrtka 25. novembra 2021,  nie je možné  navštevovať koncerty Slovenskej filharmónie do odvolania. S platnosťou predbežne do 9. decembra 2021.

V tomto období mala Slovenská filharmónia naplánované viaceré koncerty, z ktorých niektoré odvysielame v priamom prenose na stream.filharmonia.sk. 

sobotu 27. novembra Finále 10. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela odvysielame v priamom prenose na stream.filharmonia.sk, o 15.30.

Nasledovať mali prvé decembrové koncerty –  symfonická dvojica/ D2,E2, vo štvrtok a piatok 2. a 3. decembra je ZRUŠENÁ z dôvodu ochorenia dirigenta.

nedeľu 5. decembra zaznie Adventný koncert Slovenského komorného orchestra / SKO3 o 16.00 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Odvysielame ho v priamom prenose na stream.filharmonia.sk.

V utorok 7. decembra je koncert súboru pre starú hudbu MUSICA FIGURALIS / SH1 o 19.00 v Malej sále Slovenskej filharmónie  ZRUŠENÝ.

Vo štvrtok piatok 9. a 10. decembra / A3,B3 mali pokračovať koncerty pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina, z ktorých štvrtkový koncert je ZRUŠENÝ a piatkový  odvysielame v priamom prenose na stream.filharmonia.sk..

Ak máte zakúpené vstupenky na vyššie uvedené koncerty, ktoré sa mali konať od 27. novembra predbežne do 9. decembra 2021, po uplynutí lockdownu bude možné ich vrátiť a v závere sezóny rovnako požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky za nenavštívený koncert z Vašej abonentky zakúpenej na aktuálnu koncertnú sezónu.

•Pokladnica SF bude v období lockdownu ZATVORENÁ.

V prípade, ak ste si zakúpili vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môžete požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

mailom na adrese vstupenky@filharmonia.sk.

K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

Tešíme sa opäť na Vašu návštevu koncertov, buďme zdraví.

Vaša Slovenská filharmónia