SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA od 13. 12. 2021 – 9. 1. 2022

21 BHS Temirkanov_Bronfman 10 10 2018 © jan.f.lukas

Milí abonenti a návštevníci koncertov,

na základe aktuálneho Uznesenia vlády 465/2021 Z.z. nie je naďalej možné  navštevovať koncerty Slovenskej filharmónie,  predbežne do 9. januára 2022.

V období od pondelka 13. decembra 2021 do 9. januára 2022  mala Slovenská filharmónia naplánované viaceré koncerty – komorný koncert z cyklu HM (15. decembra), Mimoriadne koncerty – Vianočné (18., 19., 20. a 21. decembra), Silvestrovský (31. decembra), Novoročný (2. januára) a Trojkráľový koncert cyklu C (6. januára).

Vianočný (18. decembra), Silvestrovský (31. decembra) a Trojkráľový koncert (6. januára)  odvysielame v priamom prenose na stream.filharmonia.sk.  Novoročný koncert odvysielame zo záznamu 2. januára.  Všetky koncerty ostanú v Digitálnom hudobnom archíve SF.

Ak máte zakúpené vstupenky na vyššie uvedené koncerty, ktoré sa mali konať od 15. decembra 2021 do  6. januára 2022, môžete ich vrátiť po uplynutí lockdownu alebo od pondelka 13. decembra v rámci upraveného režimu v Pokladnici SF, v režime OP. V závere sezóny môžete rovnako požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky za nenavštívený koncert z Vašej abonentky na aktuálnu koncertnú sezónu.

V prípade, ak ste si zakúpili vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môžete požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

mailom na adrese vstupenky@filharmonia.sk.

K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

Pokladnica SF bude otvorená nasledovne:

PONDELOK 13.00 – 16.00

UTOROK 13.00 – 16.00

STREDA 13.00 – 16.00

Tešíme sa opäť na Vašu návštevu koncertov v roku 2022, buďme zdraví.

Vaša Slovenská filharmónia