Slovenská filharmónia a traja poslucháči HTF-VŠMU v Bratislave

V stredu 13. marca sa v bratislavskej Redute uskutoční štvrtý koncert cyklu Junior – pre mladé publikum.   Tentokrát sa s orchestrom Slovenská filharmónia predstavia talentovaní poslucháči HTF-VŠMU.   Za dirigentským pultom bude stáť   stály hosťujúci dirigent Rastislav Štúr a mladý dirigent Marco Vlasák, ktorý študoval orchestrálne dirigovanie v triede Mgr. art. Mariána Lejavu, ArtD. a taktiež absolvoval bakalárske štúdium v odbore skladba, ktoré ukončil pod vedením doc. Mgr. Vladimíra Godára, CSc. na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 2016 zdokonalil svoje dirigentské schopnosti na Royal Conservatoire v holandskom Haagu v rámci programu Erasmus plus. Mal tak možnosť spolupracovať so svetovými dirigentmi a osobnosťami ako Jac van Steen, Kenneth Montgomery a Alex Schillings. V roku 2018 využil možnosť Erasmu aj po druhýkrát na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, kde študoval pod vedením Johannesa Wildnera. Štúdium orchestrálneho dirigovania bakalárskeho stupňa úspešne ukončil v spolupráci so Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu predvedením Škótskej symfónie F. Mendelssohna-Bartholdyho. Marco Vlasák v súčasnosti pôsobí ako dirigent a zbormajster Komornej opery Bratislava, je asistentom dirigenta v Slovenskom mládežníckom orchestri, pedagógom skladby a dirigovania na Súkromnom konzervatóriu v Nitre a dirigentom detského orchestra  a pedagógom na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave. Sólistami podvečera v Koncertnej sieni SF budú – sopranistka Veronika Bilová a klavirista Tamás Fekete. Sopranistka Veronika Bilová získala v roku 2015 3. cenu v kategórii Operné nádeje na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch a o rok neskôr 1. cenu na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina  Iuventus canti vo Vrábloch. V roku 2018 získala štipendium na Medzinárodné kurzy Schola Arvenzis v Dolnom Kubíne. V tom istom roku sa úspešne predstavila v titulnej postave Silvy v operete Emmericha Kálmána Čardášová princezná v rámci predstavenia Operného štúdia Katedry spevu Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V súčasnosti je Veronika Bilová  poslucháčkou tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na VŠMU v Bratislave v speváckej triede Mgr. art. Dagmar Podkamenskej Bezačinskej, ArtD. Aktuálne sa pripravuje na svoj bakalársky koncert v apríli tohto roku a Medzinárodnú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského. Klavirista Tamás Fekete sa počas štúdia na HTF VŠMU  zúčastnil na mnohých majstrovských kurzoch (Diana Yoffe, Eugen Indjic, atď.). Zúčastnil sa medzinárodnej súťaže v Budapešti s názvom „Virtuózi 2018“, kde sa prebojoval až do finále. V priebehu minulého roka získal 1. cenu súťaže „Hudobné fórum 21. storočia“ vo Viedni v kategórii klavírne trio.

Koncert začne o 18-tej.

Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF a tiež ONLINE na navstevnik.sk.

Program :

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Come scoglio, ária Fiordiligi z 1. dejstva opery Così fan tutte

Charles Gounod (1818 – 1893)

Ah, je ris de me voir!, Šperková ária Margaréty

z 3. dejstva opery Faust

Sergej Prokofiev (1891 – 1953)

Koncert pre klavír a orchester č. 1 Des dur, op. 10

Wolfgang Amadeus Mozart

Symfónia č. 40 g mol, KV 550