Slovenská filharmónia a študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici

5. m Maros Potokár

Vo štvrtok 16. novembra  sa uskutoční v Slovenskej filharmónii druhý  koncert cyklu Junior  pre mladých návštevníkov bratislavskej Reduty. S orchestrom Slovenská filharmónia sa predstavia ôsmi mimoriadne talentovaní študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici  –   sopranistky Vanesa Čierna a  Dominika Mičíková, mezzosopranistka Andrea Nemcová, flautistky  Klára Kubriczká Přecechtělová a Martina Pepuchová, klaviristka Anna Štibraná, huslista Marek Juráň a trombonista Martin Panák. Sólisti a  Slovenská filharmónia vystúpia pod taktovkou Maroša Potokára, ktorý patrí k najmladšej generácii slovenských  dirigentov. Koncert orchestra Slovenská filharmónia  a mladých sólistov ponúkne mozaiku diel mnohých skladateľov. Začne sa o 19.00.

Georg Friedrich Händel   L’amerò?…è gelosia quella tiranna, recitatív a ária Romildy z 2. dejstva opery Xerxes

Johann Sebastian Bach   Erbarme dich, mein Gott, ária z Matúšových pašií, BWV 244

Gabriel Fauré   Fantaisie pre flautu a orchester, op. 79

Antonín Dvořák  Měsíčku na nebi hlubokém, ária Rusalky z 1. dejstva opery Rusalka

Felix Mendelssohn Bartholdy   Koncert pre klavír a orchester č. 1 g mol, op. 25

Cécile Chaminade  Concertino pre flautu a orchester, op. 107

Eugen Suchoň Burleska pre husle a orchester, op. 7 ESD 73

Gordon Jacob Koncert pre trombón a orchester

Študenti Vysokej školy múzických umení i Akadémie umení v Banskej Bystrici dostávajú každoročne príležitosť ukázať svoj potenciál sólistu. Dôležitá koncertná prax, s ktorou sa zvyčajne spája i debutové vystúpenie s orchestrom Slovenská filharmónia je kľúčovým momentom začínajúcej kariéry mladých umelcov. Tieto koncerty sú vždy inšpirujúcimi momentmi pre mladých poslucháčov, žiakov umeleckých škôl či konzervatórií, ktorých môžu výrazne inšpirovať k ešte aktívnejšiemu hraniu na svojom nástroji či spevu.