Slovenská filharmónia a Stefan Vladar v Populárnom cykle

Stefan Vladar

V Populárnom cykle, zameranom na širokú vrstvu našich poslucháčov, bude vo štvrtok 10.  januára účinkovať dirigent a klavirista  Stefan Vladar, v ktorého interpretácii zaznie  Beethovenov 5. klavírny koncert. V druhej polovici koncertu uvedie Stefan Vladar so Slovenskou filharmóniou Symfóniu d mol Césara Francka. 

Rodák z Viedne Stefan Vladar je jednou z najpozoruhodnejších hudobných osobností Rakúska. Ako dirigent a klavirista pravidelne vystupuje v hudobných centrách Európy, Ameriky a Ázie. Viedenský Konzerthaus oslavoval v sezóne 2015/2016 umelcove 50. narodeniny usporiadaním 13 koncertov, na ktorých Stefan Vladar preukázal svoj široký umelecký záber ako sólista, dirigent, vokálny korepetítor a komorný hráč. Stefan Vladar je profesorom klavírnej hry na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Je nositeľom Zlatého vyznamenania/čestného odznaku za zásluhy pre republiku Rakúsko.

V bratislavskej Redute sa predstaví Stefan Vladar ako dirigent a klavirista. V jeho interpretácii zaznie sólový part Koncertu pre klavír a orchester č. 5 Es dur, op 73 Cisársky Ludwiga van Beethovena. Program  doplní Symfónia d mol Césara Francka.  Koncert sa začne o 19.00 h.