Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor vystúpia v Piešťanoch a v Nitre

98 SF Pinchas Steinberg 23 11 2017 © jan.f.lukas

V nedeľu 3. júla zaznie v Piešťanoch Záverečný koncert 67. music festival Piešťany. V pondelok 4. júla  v predvečer národného sviatku sv. Cyrila a Metoda Slávnostný galakoncert na Svätoplukovom námestí v Nitre, ktorý odvysiela v priamom prenose RTVS/Dvojka o 20,10. V oboch mestách zaznie koncert Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru a  sólistov – Evy Hornyákovej, soprán, Pavla Remenára, barytón, Petra Mikuláša, bas a Stanislava Masaryka, trúbka s recitátorom Štefanom Bučkom a dirigentom Rastislavom Štúrom.

67. music festival Piešťany je na svojom konci. Aj nedeľný Slávnostný záverečný koncert festivalu Filharmonické gala bude patriť Slovenskej filharmónii a Slovenskému filharmonickému zboru (zbormajster Jozef Chabroň, ). V piešťanskom Dome umenia zaznejú v ich interpretácii slávne operné árie, zbory a predohry viacerých skladateľov. Koncert sa začne o 19,30. Program sa zopakuje aj v pondelok na Svätoplukovom námestí v Nitre. Jeho súčasťou je aj Svätoplukov odkaz (závet) a Mojmírova prísaha  z 3. dejstva opery Svätopluk Eugena Suchoňa. Koncert v Nitre sa koná v rámci projektu Nitra, milá Nitra 2022 – Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré sa konajú od 3. – 5. júla.

Slávnostný večerný galakoncert Slovenskej filharmónie sa koná  v spolupráci s RTVS, mestom Nitra a Nitrianskou diecézou.