Simona Houda Šaturová zaspieva v Slovenskej filharmónii árie Myslivečka a Mozarta

Simona Šaturová

Dvojica koncertov vo štvrtok a piatok 30. novembra a 1. decembra uzavrie novembrovú a otvorí decembrovú ponuku Slovenskej filharmónie. Po boku Slovenského komorného orchestra doplneného hráčmi orchestra Slovenská filharmónia vystúpi slovenská sopranistka žijúca v Prahe Simona Houda Šaturová, v ktorej interpretácii zaznejú diela Josefa Myslivečka a Wolfganga Amadea Mozarta.

Simona Houda Šaturová predstaví Josefa Myslivečka prostredníctvom árie Aristey z 2. dejstva opery L’Olimpiade, árie Rinalda z 3. dejstva opery Armida a recitatívu a árie Cleonice z 2. dejstva opery Demetrio.  Z diel Wolfganga Amadea Mozarta zaznejú v jej interpretácii recitatív a ária Elettry z 2. dejstva opery Idomeneo a Crudele, recitatív a ária Donny Anny z 2. dejstva opery Don Giovanni. Program doplnia Symfónie a predohry k operám oboch skladateľov.

Tohto týždňová dvojica koncertov predstaví diela dvoch velikánov –  českého skladateľa 18. storočia Josefa Myslivečka a Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelia sa osobne poznali, Mysliveček mladého Mozarta podporoval. Preslávil sa už počas svojho života, po smrti však jeho dielo  upadlo do zabudnutia. Čiastočne zabudnutý príbeh Josefa Myslivečka  aktuálne ožil prostredníctvom filmu Il Boemo režiséra Petra Václava, v hlavnej úlohe s Vojtechom Dykom. Jednou z interpretiek Myslivečkových a Mozartových árii vo filme bola práve Simona Houda Šaturová. Výber ich bohatého hudobného odkazu predstaví návštevníkom koncertu. Josef Mysliveček, autor mnohých  opier, oratórií, symfónií, kantát, komorných diel a árií mal v Taliansku kde žil prezývku „ Il divino Boemo“ – „Božský Čech“.

Pri príležitosti premiéry filmu Il Boemo Simona Houda Šaturová hovorila o interpretácii diel oboch skladateľov: „Estetika interpretácie oboch skladateľov si je skutočne blízka, dokonca by som povedala, že na nejaké rozlišovanie Mozarta od Myslivečka nie je vo vokálnom prístupe žiaden priestor.  Pred pár rokmi som mala možnosť nahrať diela oboch autorov. Skladby sme vyberali z rovnakej dekády, keď bol Mysliveček na vrchole svojej tvorby a Mozart iba začínal. Bolo to nesmierne zaujímavé porovnanie. Od tej doby mám dojem, že Mozart na Myslivečka v podstate plynule nadviazal a rozvinul jeho vklad.„ Koncerty sa začnú o 19.00.