SFZ vo Francúzsku

stredu 11. decembra odcestovali členovia Slovenského filharmonického zboru s hlavnou zbormajsterkou SFZ Blankou Juhaňákovoumanažérkou SFZ Marianou Kuškovou do Francúzska. V období adventu sa naša zborová jednotka predstaví v dvoch francúzskych mestách – v Štrasburgu, vo štvrtok 12. decembra a v Paríži, v sobotu 14. decembra. V oboch metropolách zaznie rovnaký program. Oratórium CIRILLO-METODIADA, dielo pre recitátora, veľký miešaný zbor a symfonický orchester, podľa rovnomenného eposu Jána Hollého slovenského hudobného skladateľa Egona Kráka, ktoré skladateľ skomponoval pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Egon Krák o svojom diele napísal: „Niet mnoho takých príležitostí v živote hudobníka, ako prispieť k oslave 1150. výročia príchodu svätcov Cyrila a Metoda na naše územie práve hudbou. Prejaviť obdiv mužom, ktorí sa rozhodli v hlbokom stredoveku zmeniť náboženský, civilizačný a kultúrny rozvoj v krajine, v ktorej dnes žijeme, vnímam to ako výnimočný okamih spojenia radosti, úcty a vznešenej povinnosti.“ V premiére zaznelo oratórium v mesiaci júl v Nitre. Nalsedovali ďalšie slovenké uvedenia -  v Terchovej počas XXIV. ročníka Cyrilometodských dní, v Banskej Štiavnici, na Mimoriadnom koncerte Slovenskej filharmónie 11. septembra, v Žiline a Topoľčanoch. Teraz zaznie jeho francúzska premiéra. Program doplní dielo Ilju Zeljenku Musica Slovaca pre husle a sláčikový orchester, ktorého sólový part uvedie František FiguraČeská suita op. 39 Antonína Dvořáka. Štátny komorný orchester Žilina , Slovenský filharmonický zbor /hlavná zbormajsterka Blanka Juhaňáková/, Štefan Bučko, recitácia, František Figura, husle, stály hosťujúci dirigent Slovenskej fiharmónie Leoš Svárovský uvedú diela v Presbyteriánskom kostole La Paroisse de Temple Neuf v Štrasburgu a v  kostole Église de la Madeleine, kostol svätej Márie Magdalény v Paríži.