19. 2. 2016 Slovenský filharmonický zbor – 70. výročie