Septembrový mimoriadny koncert v Redute

foto D. Kashimoto

Vo štvrtok 7. septembra sa v Slovenskej filharmónii uskutoční prvý mimoriadny symfonický koncert orchestra Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom. Koná sa v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike a  pripomenieme si na ňom viac ako sto rokov trvania slovensko-japonských diplomatických vzťahov. Záštitu nad koncertom prevzala ministerka kultúry SR Silvia Hroncová. Sólistom večera bude japonský husľový virtuóz Daishin Kashimoto, koncertný majster Berlínskych filharmonikov. Koncert sa začne o 19.00.

Vstupenky na koncert budú v predaji v Pokladnici SF od 21. augusta 2023, v pracovné dni od 12.00 – 18.00 a hodinu pred koncertom.

V interpretácii Daishina Kashimota zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie Mozartov Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur, KV 219, ktorý má prívlastok „Turecký“. Je posledným z piatich koncertov pre tento nástroj, ktoré Mozart skomponoval v Salzburgu. Prvý v roku 1773 a zvyšné štyri počas roka 1775. Program štvrtkového večera  otvorí dielo And Birds Are Still… pre sláčikový orchester, op. 72 súčasného japonského skladateľa Takashiho Yoshimatsu, rodáka z Tokia. Program doplnia Variácie na Haydnovu tému, op. 56a Johannesa Brahmsa, v premiére uvedené Viedenskou filharmóniou v roku 1873 pod taktovkou skladateľa a  Symfonické minúty, op. 36 Ernő von Dohnányiho, bratislavského rodáka, ktorého v skladateľskej kariére podporil  práve Johannes Brahms. Ernő von Dohnányi (1877 – 1960), rodák z Klariskej ulice v Bratislave  bol  jedným  z najvýznamnejších klaviristov, vynikajúcim  dirigentom, skladateľom a pedagógom kompozície i klavíra.

Päťčasťové,  14-minútové dielo Symfonické minúty, op. 36 skomponoval v roku 1933. Dobový kritik Aladár Tóth charakterizoval Dohnányiho skladbu slovami: „… Týchto päť bagatel – to je samá harmónia, krásne tvary a ľahkosť, aj tam, kde hudba vystrája a vrtoší sa, je samý spev; duchaplnosť a oduševnenie – teda divertimento, ktoré nielen zaujme ducha, ale zároveň osvieži dušu. Očaruje a oslobodzuje.“ Symfonické minúty, op. 36, vznikli v roku 1933 pri príležitosti 80. výročia založenia Orchestra Filharmonickej spoločnosti.