Ruská hudba v Redute

Slovenská filharmónia uvedie tento štvrtok piatok  24.25. októbra číro ruský program – diela Dmitrija Šostakoviča, Sergeja ProkofievaSergeja Rachmaninova pod taktovkou ruského umelca Petra Gribanova. Umelec je nositeľom Grand Prix na dirigentskej súťaži All Russia Conductor´s Contest. Od roku 1999 vyučuje na Štátnom konzervatóriu v Petrohrade a v minulosti pôsobil na Štátnom umeleckom inštitúte v Krasnojarsku. Zastával posty šéfdirigenta a umeleckého riaditeľa vo viacerých symfonických orchestroch: v Irkutskej filharmónii, kazašskej Karagande… Jeho repertoár zahŕňa diela všetkých štýlových období, pričom svoju pozornosť sústreďuje predovšetkým na hudbu ruských skladateľov, o čom svedčí aj program koncertu v Bratislave – na úvod večerov  zaznie suita z baletu op. 22 a Zlatý vek Dmitrija Šostakoviča, ktorú vystrieda Koncert pre klavír a orchester č. 5 G dur op. 55 Sergeja Prokofieva z roku 1932. Päťčasťový koncert je poslednou klavírnou koncertantnou skladbou skladateľa, skomponoval ho roku 1932. Premiéra koncertu zaznela v podaní Rachmaninova roku 1932 v Berlíne s Berlínskou filharmóniou. V bratislavskej Redute zaznie  dielo v interpretácii mladého klavírneho virtuóza Martina Levického, víťaza mnohých medzinárodných interpretačných súťaží, roku 2011 víťaza  Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela. V druhej polovici  koncertov zaznie Symfónia č. 2 e mol op. 27 Sergeja Rachmaninova.   Toto dielo skladateľ venoval svojmu učiteľovi kompozície  – Sergejovi Tanejovi a po prvýkrát bolo uvedené pod taktovkou Rachmaninova roku 1908 v Petrohrade.  Koncerty začnú o 19-tej.

martin levický

piotr gribanov