Rossiniho Petite messe solennelle pod taktovkou Thomasa Langa, riaditeľa zboru Viedenskej štátnej opery

FOTO Th. LANG

Bodkou za koncertmi 75. sezóny Slovenskej filharmónie bude záverečný večer Populárneho cyklu, ktorý je na programe v stredu 19. júna 2024 o 19.00. Slovenský filharmonický zbor sa predstaví spolu s pravidelným hosťom našich sezón Thomasom Langom, v ktorého naštudovaní zaznie Rossiniho sakrálny opus Petite messe solennelle. Koncert zaznie vo štvrtok 20. júna v Dome umenia Piešťany v rámci 69. music festival Piešťany.

Gioacchina Rossiniho poznáme ako autora  komických opier. Jeho dva koncertné opusy sakrálnej hudby – Stabat Mater a Petite messe solennelle sme počuli z pódia Slovenskej filharmónie už viackrát. Obe diela patria k zlatému fondu veľkých sakrálnych vokálno-hudobných skladieb. Zaradenie Petite messe solennelle celkom iste poteší nejedného milovníka talianskej tvorby a zborovej hudby. V kvartete sólistov sa predstavia sopranistka Lenka Máčiková, mezzosopranistka Alena Grach, tenorista Jozef Gráf a bas Tomáš Šelc, spoluúčinkovať budú  klaviristka Jana Nagy-Juhász a organista Marek Štrbák. Dielo pre kvarteto sólistov, zbor, klavír a organ je jedným z posledných  Gioacchina Rossiniho. Na vrchole svojej slávy sa ako operný tvorca odmlčal a ku komponovaniu sa vrátil až ku koncu života. V tomto období, roku 1863 skomponoval Slávnostnú omšu. Po prvýkrát bola uvedená v Paríži 14. marca 1864 v pôvodnej verzii pre komorný zbor, sóla, klavír a organ. Hneď po premiére Rossini dielo zinštrumentoval. V orchestrálnej podobe zaznelo rok po autorovej smrti 4. februára 1869 v parížskom Théâtre Italien. V bratislavskej Redute zaznie pôvodná verzia labutej piesne „majstra z Pesara“.

………………………………………………………………………………………………………………..

•V sobotu 15. júna 2024 vystúpia naše telesá – orchester Slovenská filharmóniaSlovenský filharmonický zbor (zbormajster Jan Rozehnal) so šéfdirigentom Danielom Raiskinom na inaugurácii prezidenta SR v priestoroch Slovenskej filharmónie.

• V sobotu 15. júna 2024 popoludní  odcestujú členovia Slovenského filharmonického zboru (zbormajster Jan Rozehnal) a Slovenského komorného orchestra (um. vedúci Ewald Danel) do Rajca. V Rímskokatolíckom kostole sv. Ladislava sa so sólistami pod taktovkou Františka Macka predstavia na festivale Pro Musica Nostra Thursoviensi. Koncert sa začne o 18.30.