Reinštalácia sochárskych portrétov osobností hudobného života na nádvorí B. Bjørnsona

Osobnosti slovenského hudobného života v diele Alexandra Trizuljaka

piatok 20. mája sa na Nádvorí B. Bjørnsona Slovenskej filharmónii uskutočnilo spoločenské stretnutie pri príležitosti reinštalácie sochárskych portrétov Doc., akad. soch. Alexandra Trizuljaka.

Slovenská filharmónia s riaditeľom Dr. Ladislavom Mokrým  iniciovala v 70 rokoch 20. storočia vznik sochárskych portrétov predstaviteľov slovenskej hudobnej kultúry. Akad. soch. Alexander Trizuljak na nich pracoval  od roku 1975 až do roku 1990. Prvá skupina podobizní vznikla roku 1977 ( Alexander Moyzes, Eugen Suchoň a Ján Cikker). Vystavené boli po prvýkrát na autorovej výstave v Trenčíne roku 1977. Neskôr k nim pribudli portréty ďalších osobností hudobného života – Ladislava Slováka, Ľudovíta Rajtera, Bohdana Warchala, Mikuláša Schneidera – Trnavského, Dezidera Kardoša, Andreja Očenáša, či Ota Ferenczyho. V roku 1983 boli vystavené v Dome umenia v Piešťanoch. Akad. soch. Alexander Trizuljak bol častým návštevníkom koncertov Slovenskej filharmónie, pri práci na portrétoch nadviazal osobné priateľské vzťahy s umelcami . Mnohí z nich navštevovali umelca v kruhu jeho rodiny. Busty boli pôvodne vystavené vo foyeri Slovenskej filharmónie, počas rekonštrukcie Reduty boli uskladnené.

2016 - Rok slovenskej hudby20. mája t.r. budú reinštalované na Nádvorí B. Bjørnsona ,  pri príležitosti Roku slovenskej hudby. V tomto roku  si zároveň pripomíname stodesiate výročie narodenia Alexandra Moyzesa, Ľudovíta Rajtera a nedožité95.narodeniny tvorcu sochárskych portrétov Doc. akad. soch., Alexandra Trizuljaka.  

Stretnutie pri príležitosti reinštalácie sa uskutoční v piatok 20. mája 2016 o 18.00 h.    

Zo sochárskeho ateliéru sochára Alexandra Trizuljaka, fotografie z katalógu k výstave v Dome umenia v Piešťanoch v 1983: