Druhý decembrový týždeň s publikom v Koncertnej sieni aj online

3612

V Slovenskej filharmónii sa počas druhého decembrového týždňa uskutočnia tri koncerty – v utorok 8. decembra komorný koncert z cyklu Hudobná mozaika, v piatok 11. decembra symfonický  koncert Slovenskej filharmónie pod taktovkou svetobežníka Juraja Valčuhu, prednostne pre abonentov cyklu AD, BE, A  a B,   v nedeľu 13. decembra tretí Adventný koncert – Slovenského komorného orchestra, Speváckeho zboru Lúčnica a výnimočnej sopranistky Slávky Zámečníkovej. Koncert sa uskutoční v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni.

Vstupenky na všetky koncerty sú v predaji v Pokladnici SF.  Slovenská filharmónia ich odvysiela v priamom prenose na stream.filharmonia.sk.

• Na utorkovom komornom koncerte 8. decembra si vypočujeme repertoár pre flautu a gitaru v interpretácii popredných slovenských umelcov – dlhoročného člena orchestra Slovenská filharmónia, flautistu Tomáša Janošíka a gitaristu Martina Krajča. Koncert platí prednostne pre držiteľov abonentiek cyklu HM a začne sa o 19.00 h.

• Slovenský dirigent svetového renomé Juraj Valčuha, hudobný riaditeľ Teatro San Carlo v Neapole a prvý hosťujúci dirigent Konzerthausorchestra v Berlíne, patrí k pravidelným hosťom posledných sezón Slovenskej filharmónie. Orchester Slovenská filharmóniaSlovenský filharmonický zbor sa pod jeho vedením predstavia v piatok 11. decembra. Počas celého roka 2020 dramaturgia reflektuje na 250. výročie narodenia velikána hudobných dejín Ludwiga van Beethovena. Výročie zavŕšime uvedením jeho hudby k tragédii Johanna Wolfganga Goetheho  Egmont op. 84  so sopránovým partom, ktorý uvedie sólistka Opery SND Eva Hornyáková a hovoreným slovom Tomáša Maštalíra. V druhej polovici koncertu je na programe Gloria Francisa Poulenca, francúzskeho skladateľa a  zakladateľa skupiny „Parížska šestka“. Koncert k Roku slovenského divadla platí prednostne pre abonentov cyklov AD, BE, A a B.

Vstupenky na koncert pre ďalších záujemcov budú v predaji tesne pred koncertom vo vstupnom foyeri Slovenskej filharmónie. Koncert sa začne o 19.00 h.

• Tretí Adventný koncert zaznie v nedeľu 13. decembra v interpretácii Slovenského komorného orchestra (um. vedúci Ewald Danel), Speváckeho zboru Lúčnica (zbormajsterka Elena Matúšová) a poprednej mladej slovenskej sopranistky Slávky Zámečníkovej, ktorá sa od aktuálnej sezóny  stala sólistkou Viedenskej štátnej opery. Program z diel Johanna Sebastiana Bacha, Franza Schuberta, Mikuláša Schneidera-Trnavského doplní  Magnificat pre soprán, miešaný zbor a orchester súčasného anglického skladateľa Johna Ruttera. Dielo zaznelo v premiére v newyorskej Carnegie Hall roku 1990. Koncert sa začne o 16.00 h. Koncert sa uskutoční v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni.

Koncerty Slovenskej filharmónie sa budú konať za dodržania aktuálnych   hygienických opatrení – povinné nosenie rúšok a  bezdotyková dezinfekcia rúk. Zároveň sa realizuje periodická aerosolová priestorová dezinfekcia.  Bufet SF počas prestávky nebude k dispozícii.

Tešíme sa na váš potlesk v Slovenskej filharmónii!