Príďte si zaspievať so Slovenským filharmonickým zborom!

68 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas

Slovenská filharmónia v rámci svojich aktivít v uplynulých rokoch aktívne poskytuje priestor aj neprofesionálnym speváckym zborom, a to predovšetkým v rámci spoločných koncertov so Slovenským komorným orchestrom realizovaným v koncertnom cykle Hudba v chrámoch.

V sezóne 2019/2020 sme sa rozhodli tradičný samostatný koncert Slovenského filharmonického zboru 21. februára 2020 o 19:00 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie využiť na to, aby spolu s naším prvým zborovým telesom mohli vystúpiť na jednom pódiu aj iné spevácke zbory. Pod vedením zbormajstra SFZ Jozefa Chabroňa spoločne uvedú klasické zborové diela slovenských i zahraničných skladateľov.

Možnosť prihlásiť sa do tohto projektu je do 30. 11. 2019 na e-mailovej adrese zbory@filharmonia.sk, kapacita je obmedzená. Notový materiál prihláseným speváckym zborom poskytne Slovenská filharmónia a skoordinuje ďalší postup prípravy koncertu. Spoločná skúška a generálka zúčastnených zborov sa uskutoční v deň koncertu 21. 2. 2020 v čase 9:30 – 13:30.

Program spoločnej časti koncertu:
Béla Bartók
Sergej Rachmaninov
Carl Orff
Valentino Miserarchs
László Halmos
Mykola Rakov
Oto Ferenczy
Eugen Suchoň
Štyri slovenské ľudové piesne
Bogorodice devo
Odi et amo
Cantate Domino
Jubilate Deo
Oj dub, duba
Verbunk
Aká si mi krásna