Preložené koncerty z minulej sezóny – Slovenská filharmónia pod taktovkou Daniela Raiskina

Daniel Raiskin, Benjamin Schmid-600x411

Koncerty Slovenskej filharmónie pod taktovkou nastupujúceho šéfdirigenta Daniela Raiskina s rakúskym husľovým virtuózom Benjaminom Schmidom zaznejú v Koncertnej sieni SF vo štvrtok piatok 17.18. septembra 2020. Sú  presunuté z pôvodných termínov 20. a 21. mája 2020 a platia pre držiteľov abonentiek (A,B 10) a vstupeniek zakúpených na májové termíny. Keďže počet záujemcov a majiteľov platných abonentiek a vstupeniek aktuálne presahuje povolený počet návštevníkov na večerných koncertoch, ponúkame vám možnosť navštíviť VEREJNÚ GENERÁLKU vo štvrtok 17. septembra o 10.00 hod., aby sme tak mohli uspokojiť všetkých držiteľov abonentiek a vstupeniek na uvedené koncerty za dodržania aktuálnych opatrení.

Koncerty boli plánované a zaznejú k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny.

Na programe zaznejú dve diela Ludwiga van Beethovena –  predohra Egmont a 5. symfónia Osudová. Program doplní Koncert pre husle a orchester znovuobjavovaného rusko-poľského skladateľa 20. storočia so židovskými koreňmi  Mieczysława Weinberga. „Weinbergovo meno nie je stále také známe ako mená Šostakoviča, Prokofieva alebo Chačaturiana, no rovnako ako oni si dokázal vytvoriť vlastný hudobný jazyk. Skúsený poslucháč ho rozozná rovnako ako Šostakovičov či Prokofievov. Weinbergovo dielo zažíva právom renesanciu a som si istý, že nebude trvať dlho a ľudia výnimočnosť jeho hudby skutočne docenia. Hoci tento skladateľ prežil najväčšiu časť svojho života v Sovietskom zväze, po jeho rozpade v Rusku, bol poľsko-židovského pôvodu, čo malo vplyv na jeho tvorbu. Podobne ako jeho priateľ Dmitrij Šostakovič, Weinberg zanechal pravdivý a bolestný obraz 20. storočia, jedného z najtragickejších období v dejinách ľudstva,“ hovorí o význame Weinbergovej hudby Daniel Raiskin. Koncerty boli plánované a zaznejú k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny.  Uskutočnia sa o 19.00 h.

Keďže počet záujemcov a majiteľov platných abonentiek a vstupeniek aktuálne presahuje povolený počet návštevníkov na večerných koncertoch, ponúkame vám možnosť navštíviť VEREJNÚ GENERÁLKU vo štvrtok 17. septembra o 10.00 hod., aby sme tak mohli uspokojiť všetkých držiteľov abonentiek a vstupeniek na uvedené koncerty za dodržania aktuálnych opatrení.

Ak sa rozhodnete pre návštevu VEREJNEJ GENERÁLKY 17. septembra 2020 o 10.00 h namiesto večerného koncertu, vstupenky vám radi poskytneme v pokladnici SF,  prípadne prosíme o nahlásenie Vášho záujmu telefonicky na čísle 02/204 75 233 alebo e-mailom: vstupenky@filharmonia.sk, aby sme vám vstupenky rezervovali.

Na koncerty platia  abonentky a vstupenky zakúpené v minulej  sezóne:

21. 05. 2020, A10  =  17. 09. 2020

20. 05. 2020, B10  = 18. 09. 2020

 

Koncerty Slovenskej filharmónie sa budú konať za dodržania všetkých  hygienických opatrení.