PREDKONCERTNÉ STRETNUTIE so ŠÉFDIRIGENTOM

202311237-DE1-beseda-600x600

Pred piatkovým koncertom 24. novembra 2023 vás pozývame na stretnutie so šéfdirigentom Danielom Raiskinom. Stretnutie moderuje a tlmočí dramaturg SF Juraj Bubnáš.