PREDAJ ABONENTIEK pre všetkých záujemcov a VSTUPENIEK do SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE

ABO_banner_300x250px

Slovenská filharmónia pripravila v  novej 72. koncertnej sezóne našim návštevníkom a priaznivcom celé spektrum koncertov, ktoré sú zoradené do koncertných cyklov. Na väčšinu z nich si môžete zakúpiť od pondelka  21. septembra  do piatka 9. októbra 2020 v nasledujúcich týždňoch finančne zvýhodnenú ABONENTKU, ktorá vám prinesie ďalšie výhody. Abonentku ponúkame na nasledovné koncertné cykly:

Symfonicko-vokálny cyklus A/B

Hudba troch storočí, cyklus D/E

Populárny cyklus C

Rodinné koncerty, cyklus R

Cyklus Slovenského komorného orchestra, cyklus SKO

Organové koncerty, cyklus O

Klavír a klaviristi, cyklus K

Hudobná mozaika, cyklus HM

Stará hudba, cyklus SH

• Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa koncerty konajú pre obmedzený počet návštevníkov, podľa aktuálnych nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prednostný vstup na koncerty  Slovenskej filharmónie budú mať držitelia abonentiek na novú  sezónu. Programy koncertov sa nemenili. Zmena programu a účinkujúcich je vyhradená. Prehľad jednotlivých koncertov nájdete na www.filharmonia.sk alebo v celosezónnom bulletine, ktorý si môžete zakúpiť v Pokladnici SF. Všetky koncerty Slovenskej filharmónie sa počas sezóny budú konať za dodržania hygienických opatrení.