Populárny koncert v Redute

Kaspar Zehnder

V poradí piaty koncert cyklu Populárny je na programe Slovenskej filharmónie vo štvrtok 5. mája19-tej. Návštevníci a abonenti koncertu si na úvod vypočujú predohru Manfred Roberta Schumanna, dielo, ktorého prvé  scénické predvedenie sa konalo 13. júna 1852 vo Weimare pod taktovkou Franza Liszta. Prvé koncertné uvedenie zaznelo o sedem rokov neskôr v lipskom Gewandhause, tri roky po Schumannovej smrti. Nasledovať bude Koncert pre husle a orchester A dur op. 8 Mieczysława Karłowicza. V premiére bol koncert  uvedený roku 1903  v Beethovenovej sále Berlínskej filharmónie v podaní Stanislawa Barcewicza a Berlínskej filharmónie  pod taktovkou samotného skladateľa. V Slovenskej filharmónii dielo zaznie v interpretácii poľského huslistu Piotra Plawnera. Na záver koncertu je na programe dielo Felixa Mendelssohna Bartholdyho Sen noci svätojánskej op. 61   k  Shakespearovej hre, pozostávajúcej z orchestrálnych, zborových i sólistických čísel. Scénická hudba obsahuje celkom 14 hudobných čísiel, striedajúcich vokálne časti s inštrumentálnymi kusmi. Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor /zbormajster Jozef Chabroň/ , sólistky – Marianna Gelenekyová, soprán

a Karolina Ludwicka, alt sa predstavia pod taktovkou švajčiarskeho dirigenta Kaspara Zehndera. Koncert začne o 19-tej.