Koncerty opäť s návštevníkmi Slovenskej filharmónie

12 BHS James Judd_Alban Gerhardt 28 09 2017 © jan.f.lukas

Na základe aktuálnej Vyhlášky 2/2022 môžeme  opäť v Slovenskej filharmónii privítať našich abonentov a návštevníkov. Povolená je 50% kapacita sál.

Koncerty sa konajú v režime OP za dodržania všetkých hygienických nariadení. V priestoroch Slovenskej filharmónie je nutné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 a v Pokladnici SF aj pri vstupe na koncert sa návštevník musí preukázať potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid-19.  V prípade, že máte zakúpené vstupenky na najbližšie koncerty a nespĺňate aktuálne nariadenia – režim OP – môžete si uplatniť nárok na vrátenie vstupného v Pokladnici SF do termínu konania koncertu.

Vstupenky na plánované koncerty uvoľňujeme do predaja týždeň pred ich konaním. Zakúpiť si ich môžete aj na navstevnik.sk.

Pokladnica Slovenskej filharmónie je otvorená v bežných otváracích časoch. Pondelok 9.00 – 14.00, utorok – piatok 13.00 – 19.00.