POĎAKOVANIE abonentom a návštevníkom 72. koncertnej sezóny

2020-03-14_HUSLE-42

Milí abonenti, návštevníci koncertov,
v závere 72. koncertnej sezóny by sme vám radi poďakovali za vašu priazeň a spolupatričnosť v uplynulom období. Väčšia časť koncertov aktuálnej sezóny sa vzhľadom na pandémiu presunula do online priestoru. Vážime si, že ste boli s nami na koncertoch prostredníctvom streamu a v obdobiach, keď to opatrenia dovolili, v limitovanom počte opäť v Koncertnej sieni. Mrzí nás, že kvôli obmedzenej kapacite návštevníkov sme nemohli uspokojiť vždy všetkých záujemcov. Naše telesá – Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a Slovenský komorný orchester, domáci aj zahraniční umelci cítili vašu podporu na diaľku aj s potleskom v sále. Podarilo sa nám predstaviť vám nášho nového šéfdirigenta Daniela Raiskina a snažili sme sa sprostredkovať vám mnoho hudobných zážitkov.

Teší nás, že v Slovenskej filharmónii znela hudba nepretržite a veríme, že aj my sme vám spríjemnili toto obdobie, na ktoré snáď budeme už iba spomínať.
Tešíme sa na spoločné stretnutia v 73. koncertnej sezóne v priestoroch Slovenskej filharmónie.
Prednostný predaj abonentiek na budúcu koncertnú sezónu je plánovaný od pondelka 23. augusta 2021.

Aktuálne informácie sledujte na www.filharmonia.sk.


Dovoľujeme si vás zároveň informovať, že nárok na vrátenie alikvotnej čiastky z ABONENTIEK zo 72. koncertnej sezóny 2020/2021 si môžete uplatniť v pokladnici SF od pondelka 21. júna do 9. júla 2021 alebo pri zakúpení abonentiek na budúcu koncertnú sezónu 2021/2022.

VOPRED ĎAKUJEME PRIAZNIVCOM SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE, KTORÍ SI VRÁTENIE VSTUPNÉHO NEBUDÚ NÁROKOVAŤ. ZNAMENÁ TO PRE NÁS VEĽKÚ PODPORU.


Pokladnica SF bude otvorená nasledovne:
do 30. júna 2021 v bežných otváracích hodinách: po: 9.00 – 14.00, ut – pia: 13.00 – 19.00
od 1. do 9. júla 2021: po: 9.00 – 14.00, ut – pia: 13.00 – 18.00

www.filharmonia.sk.