Pod taktovkou Leoša Svárovského

100 SF SFZ Leos Svarovsky_Sebastien Hurtaud 16 05 2018 © jan.f.lukas

V máji pokračujú štvrtkové a piatkové večery v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. V úvode mesiaca,  vo štvrtok a piatok 2. a 3. mája sa naše telesá Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň)  predstavia pod taktovkou Leoša Svárovského. Sólistami večerov budú slovenskí klavíristi  Marcel Štefko a Jordana Palovičová a traja vokálni sólisti – sopranistka Eva Hornyáková, tenorista Jaroslav Březina a barytonista Sergej Tolstov.
Pozrite si videopozvánku na koncerty.

Na úvod koncertov zaznie symfonická báseň Valdštejnov tábor Bedřicha Smetanu, ktorú skladateľ skomponoval počas pobytu v Škandinávii, kde zastával post riaditeľa Filharmonickej spoločnosti v Göteborgu. Nasledovať bude Koncert pre dva klavíry a orchester českého skladateľa Bohuslava Martinů, ktorý zaznie v interpretácii popredných slovenských klaviristov strednej generácie Marcela Štefka  a Jordany Palovičovej, ktorí s úspechom prezentujú slovenské interpretačné umenie doma i v zahraničí a formujú najmladšiu generáciu slovenských klaviristov na pôde VŠMU. V druhej polovici koncertu zaznie zborová symfónia  Sergeja Rachmaninova Zvony op. 35 na slová Edgara Allana Poea. Malebné dielo plné farieb  skladateľ skomponoval roku  1913. V tom istom roku  zaznelo v premiére, v interpretácii sólistov, zboru a symfonického orchestra Mariinského divadla pod taktovkou autora. Úspech bol ohromujúci. Na koncertoch vo štvrtok a piatok zaznejú Rachmaninove Zvony  v interpretácií Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru /zbormajster Jozef Chabroň /, sólistov Opery SND – sopranistky Evy Hornyákovej a barytonistu Sergeja Tolstova  a  Opery Národného divadla v Prahe – tenoristu  Jaroslava Březinu   v naštudovaní českého dirigenta Leoša Svárovského.