Pod taktovkou Andreja Borejka

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Vo štvrtok a piatok 23. a  24. mája 2024 o 19.00 sa orchester Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jan Rozehnal) predstavia pod taktovkou charizmatického poľsko-ruského dirigenta Andreja Borejka, hudobného riaditeľa a šéfdirigenta Národnej filharmónie vo Varšave. Sólistom večerov bude ukrajinský klavirista Antonii Barishevski,

v ktorého interpretácii zaznie Slovanský koncert jeho krajana Borisa Ljatošinského. V diele sa striedajú virtuózne sólové plochy so zvučnými plochami symfonického orchestra evokujúcimi filmovú hudbu. Symfonické variácie Witolda Lutosławského budú kontrastovať s harmonickým dielom Pokoj na zemi, op. 13 Arnolda Schönberga. Koncert uzavrie Žalmová symfónia z roku 1930, reprezentatívne a mimoriadne sugestívne dielo Igora Stravinského postavené na dychových nástrojoch a miešanom speváckom zbore. Stravinskij dostal objednávku skomponovať toto dielo ešte počas pôsobenia v Paríži, v období, kedy ho zasiahla smrť blízkeho priateľa, baletného impresária Sergeja Ďagileva. Stravinskij toto monumentálne dielo skomponoval na texty žalmov 38., 39. a 150  pôvodného latinského prekladu Vulgáty, na „slávu Božiu“. Venoval ho Bostonskému symfonickému orchestru pri príležitosti  50. výročia založenia orchestra. Tak znela dedikácia skladby napísaná Stravinským.