OZNAM pre návštevníkov koncertov

index

Vážení návštevníci,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Vás prosíme o dodržanie niektorých preventívnych opatrení.

Prosíme Vás, aby ste  v prípade výskytu chrípkového ochorenia vo Vašom okolí nenavštevovali v tomto období koncerty, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

Návštevníkov koncertov prosíme, aby si pri vstupe do budovy Reduty dezinfikovali ruky. Stojany s dezinfekčnými prostriedkami sú umiestnené pri šatniach.

V prípade, ak ste sa vrátili  z rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste dodržiavali odporúčania Úradu verejného zdravotníctva.  www.uvzsr.sk

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu call centrum s nepretržitou prevádzkou:

novykoronavirus@uvzsr.sk, 0917/222 682 a 0918/659 580.

 Ďakujeme za pochopenie, Slovenská filharmónia