Režim predaja vstupeniek a Epidemiologické opatrenia

Piktogram – ochrana tváre

Milí návštevníci,

dovoľte, aby sme vás informovali o režime predaja vstupeniek na koncerty Slovenskej filharmónie. Predaj vstupeniek, abonentiek a realizácia koncertov SF bude v zmysle aktuálne platných právnych predpisov – vyhlášky ÚVZ SR, Covid automatu a Kultúrneho semaforu.

AKTUÁLNE – od 12. 1. 2022:
Na základe aktuálnej Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022 môžeme opäť otvoriť koncertnú sieň pre našich abonentov a návštevníkov. Na koncertoch v Slovenskej filharmónii je možná účasť do 50% kapacity koncertnej siene v režime OP – očkovaní, po prekonaní COVID-19.
Vstupenky do predaja uvoľňujeme 7-10 pracovných dní pred konaním koncertu.

Opatrenia platné od 10. 12. 2021:
*Na základe aktuálneho Uznesenia vlády 465/2021 Z. z. nie je naďalej možné  navštevovať koncerty Slovenskej filharmónie,  predbežne do 9. januára 2021. Informácie o koncertoch, ktoré sa mali konať v tomto období nájdete na stránke v Aktualitách. Koncerty môžete sledovať online na stream.filharmonia.sk

Opatrenia platné do 21. 11. 2021:
Abonentné koncerty Slovenskej filharmónie sa budú konať v režime OTP.
Vybrané mimoriadne koncerty sa budú konať v režime KZ (plná kapacita):
Vianočné koncerty: M4 – 18. 12. 2021, M5 – 19. 12. 2021, M7 21. 12. 2021
Silvestrovský / Novoročný koncert: M8 – 31. 12. 2021 a M9 – 02.01. 2022
koncerty Filmovej hudby: M10 – 21. 04. 2022, M11 – 22. 04. 2022 a M12 – 23. 04. 2022

Režim koncertov SF podľa Covid automatu a Kultúrneho semaforu pre Bratislavu I. :

  Stupeň Režim Povolená kapacita, Koncertná sieň SF
M MONITORING OTP Plná kapacita Koncertnej siene
O OSTRAŽITOSŤ OTP max. 350 návštevníkov
 I. I. STUPEŇ OHROZENIA OTP max. 250 návštevníkov
II. II. STUPEŇ OHROZENIA OTP max. 150 návštevníkov
III. III. STUPEŇ OHROZENIA
OTP
KZ 
zakázané
max. 100 návštevníkov

OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)
KZ – kompletne zaočkovaní návštevníci

Koncerty v Malej sále SF sa budú konať v režime OTP, možná kapacita v stupni monitoring – plná kapacita Malej sály, v stupňoch ostražitosť, I. st. ohrozenia, II. st. ohrozenia – 50 % kapacity a v III. stupni ohrozenia v režime OTP je konanie koncertov zakázané.

Dôležité a overené informácie nájdete aj na webových stránkach:

Kultúrny semafor–Tlačová správa

Semafor pre kultúrne podujatia

Vyhláška ÚVZ SR č. 254/2021 V.v.

www.korona.gov.sk

• Prosíme vás, aby ste si vždy pri kúpe vstupeniek overili aktuálne opatrenia. Zároveň prosíme, aby ste sledovali webovú stránku www.filharmonia.sk, pretože momentálne platné opatrenia sa v budúcnosti môžu meniť a ovplyvniť organizáciu koncertov.
• Zároveň v záujme ochrany zdravia aj naďalej platí, že naši návštevníci majú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty, pri vstupe do budovy si vydezinfikovať ruky a dodržiavať odstupy 2 metre (okrem osôb zo spoločnej domácnosti). Ďakujeme za dodržiavanie opatrení.
• Ďakujeme aj za vašu trpezlivosť pri poskytovaní kontaktov v zmysle právnych predpisov.

Veríme, že napriek prípadným obmedzeniam sa v 73. koncertnej sezóne budeme stretávať na koncertoch našich telies a hosťujúcich umelcov, ktorí sa tešia na vašu prítomnosť a váš potlesk.


Epidemiologické opatrenia.

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vás pri vstupe do priestorov Slovenskej filharmónie na koncerty prosíme o dodržanie preventívnych hygienických opatrení:

  • Vstup do priestorov Slovenskej filharmónie na koncert je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom
  • Prosíme Vás, aby ste si pri vstupe do priestorov Slovenskej filharmónie dezinfikovali ruky. Stojan s dezinfekčným prostriedkom je umiestnený pri vstupe
  • Dodržiavajte medzi sebou bezpečné odstupy. Pri príchode a odchode z priestorov miesta konania podujatia dodržiavajte rozostupy 2m medzi osobami, neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti
  • V Koncertnej sieni SF si sadajte výhradne na miesta uvedené na vstupenke a riaďte sa pokynmi usporiadateľskej služby

Ďalšie povinnosti podľa Opatrenia ÚVZ SR:

– v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je táto osoba povinná zostať v domácej izolácii,
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
– zákaz podávania rúk

Ďakujeme za pochopenie.

www.filharmonia.sk