OZNAM, POKLADNICA SF

pozor

Pokladnica SF je ZATVORENÁ do odvolania.

Všetky koncerty Slovenskej filharmónie sa nekonajú do odvolania.

Vážení návštevníci koncertov,

na základe vyhlásenie vlády Slovenskej republiky o mimoriadnej situácii je Pokladnica Slovenskej filharmónie ZATVORENÁ do odvolania.

Všetky koncerty Slovenskej filharmónie sa nekonajú do odvolania.

Nárok na vrátenie vstupného zo ZRUŠENÝCH koncertov si môžete uplatniť po opätovnom otvorení Pokladnice SF. Vopred ďakujeme priaznivcom Slovenskej filharmónie, ktorí si vrátenie vstupeniek nebudú nárokovať. Znamená to pre nás veľkú podporu.

Návštevníci, ktorí majú zakúpené vstupenky  cez navštevnik.sk môžu požiadať o vrátenie vstupného e-mailom na adrese vstupenky@filharmonia.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC).

K žiadosti prosíme priložiť naskenované vstupenky a výpis – potvrdenie o transakcii na refundáciu. Žiadosti budú zaevidované a  vybavované priebežne, vzhľadom na obmedzené fungovanie SF.

V tomto období môžete sledovať 398 záznamov našich koncertov na stránke stream.filharmonia.sk.

Ďakujeme za pochopenie,

Slovenská filharmónia