Oznam o zrušení koncertu

20190227-koncert-zruseny-400x225

Vážení návštevníci koncertov,

s poľutovaním vám oznamujeme, že recitál výnimočného klaviristu DANIILA TRIFONOVA, ktorý sa mal konať v náhradnom termíne, v stredu 27. februára 2019, je zo zdravotných dôvodov umelca ZRUŠENÝ.   

Vstupenky môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v budove Reduty, na námestí E. Suchoňa v Bratislave do PIATKU 15. marca 2019. Vstupenky zakúpené v sieti Ticketportal je možné vrátiť len na predajných miestach tejto siete.

Podmienky vrátenia vstupeniek:
Klienti môžu vrátiť vstupenky priamo v pokladnici SF, kde si ich zakúpili.
Po predložení vstupeniek im bude vstupné vrátené.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:
► priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
► mailovou formou/mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.
K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Tak isto je potrebné aj doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov (IBAN). Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená.

Ďakujeme za porozumenie.

Slovenská filharmónia