Vrátenie vstupného za zrušené koncerty počas pandémie – VSTUPENKY a ABONENTKY zo 71. koncertnej sezóny SF

HM6-1200x900

VOPRED ĎAKUJEME PRIAZNIVCOM SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE, KTORÍ SI VRÁTENIE VSTUPENIEK NEBUDÚ NÁROKOVAŤ. ZNAMENÁ TO PRE NÁS VEĽKÚ PODPORU.

Nárok na vrátenie vstupného zo zakúpených vstupeniek ZRUŠENÝCH koncertov si môžete uplatniť po opätovnom otvorení Pokladnice SF od 24. augusta 2020 (prosíme predložiť zakúpené vstupenky).

Alikvotná čiastka z ABONENTIEK zo sezóny 2019/2020 sa bude vracať  od 2. júna 2020.

Vstupenky zakúpené v sieti Ticketportal je možné vrátiť len na predajných miestach tejto siete.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami

Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky@filharmonia.sk.

K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

Ďakujeme za pochopenie, Slovenská filharmónia