OZNAM O ZRUŠENÍ KONCERTOV 26. a 27. mája 2022 / A10, B10

Dolezity-oznam-02

Vážení abonenti a návštevníci cyklov AD, BE, A a B,

dovoľujeme si vám oznámiť, že plánované symfonické koncerty 26. a 27. mája 2022, A10/B10 sú ZRUŠENÉ. Orchester Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom v týchto termínoch odcestuje na umelecký zájazd do Dubaja. 26. 05., A10 / 27. 05., B10  -  KONCERTY SÚ ZRUŠENÉ

Koncertná sieň SF, 19.00

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

DANIEL RAISKIN dirigent

DAISHIN KASHIMOTO husle

Tōru Takemitsu Nostalgia pre husle a sláčikovýorchester

Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pre husle a orchester č. 2D dur, KV 211

Gustav Mahler Symfónia č. 5

Abonentom a návštevníkom, ktorí majú zakúpené vstupenky na uvedené koncerty ponúkame ako náhradu vstupenky na mimoriadny koncert Slovenskej filharmónie vo štvrtok 8. septembra 2022  rovnako pod vedením šéfdirigenta Daniela Raiskina so sólistom Daishinom Kashimotom:

08. 09. 2022, štvrtok, M1

Koncertná sieň SF, 19.00 h

 Koncert v spolupráci s Japonským veľvyslanectvom na Slovensku

 SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

DANIEL RAISKIN dirigent

DAISHIN KASHIMOTO husle

Tōru Takemitsu: Nostalgia pre husle a sláčikový orchester

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 2 D dur, KV 211

Johannes Brahms: Symfónia č. 3 F dur, op. 90

Vstupenky na uvedený koncert budú k dispozícii v závere sezóny po predložení abonentky alebo vstupenky, alebo pri výmene abonentiek v pokladnici SF.

V prípade že ponuku náhradného termínu nevyužijete, bude Vám vrátené vstupné alebo  abonentom daných koncertných cyklov bude vrátená alikvotná čiastka z ceny abonentky v závere koncertnej sezóny alebo pri výmene abonentiek na budúcu koncertnú sezónu.

Symfónia č. 5 Gustava Mahlera, plánovaná na koncertoch 26. a 27. mája 2022, zaznie na otváracích koncertoch nadchádzajúcej 74. koncertnej sezóny SF.

Ďakujeme za pochopenie a vašu priazeň.

Slovenská filharmónia