ORGANOVÝ RECITÁL v Redute

Foto Wolfgang Capek Dom Riga

Pozývame vás v nedeľu 18. februára o 16.00 h na druhý organový recitál v prebiehajúcej 69. koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie. Sólistom popoludnia bude skvelý rakúsky organista Woflgang Capek, hlavný organista kostola sv. Augustína vo Viedni.   

 

Wolfgang Capek popri bohatej koncertnej činnosti je  od mladosti činný aj ako cirkevný hudobník, okrem iného v Schubertkirche vo Viedni-Lichtentale, teda v kostole, s ktorým sa spájajú životné osudy i kompozičná činnosť Franza Schuberta. Od roku 1984 pôsobí ako organista a zbormajster v Marienkirche vo Viedni-Hernals, kde umelecky zastrešuje aj každoročný Hernalský organový festival. Od roku 2009 je okrem toho aj hlavným organistom v Kostole sv. Augustína – jednom z viedenských centier cirkevnej hudby s bohatou tradíciou. Je taktiež iniciátorom a umeleckým vedúcim Medzinárodného organového festivalu sv. Augustína. Vyučuje hru na organe a  klavíri na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. V rámci svojej bohatej umeleckej činnosti je aj autorom viacerých kompozícií pre klavír, organ a zbor, ako aj úprav klavírnych či orchestrálnych diel pre organ. Tentokrát si v interpretácii Wolfganga Capeka vypočujeme Fantáziu f mol, KV 608 Wolfganga Amadea Mozarta, Organové trio G dur Gottfrieda Augusta Homiliusa, Fantáziu a fúgu c mol, op. 29 Maxa Regera, Presto zo Sonáty G dur, op. 28 Edwarda Elgara, Tri skladby pre organ, op. 29 Gabriela Pierného a Symfóniu č. 2, op. 26 Marcela Duprého.  Koncert sa začne o 16.00 h.

Pri zakúpení vstupenky na tento koncert využite  februárovú akciu 

SPOLU NA KONCERT 1+1 vstupenka zdarma,

ktorá sa dá uplatniť iba v Pokladnici SF.

Akcia sa koná pri príležitosti medzinárodnej kampane

Národný týždeň manželstva  (12. – 18. február 2018)