Organový recitál Marka Vrábla v REDUTE

marek_vrabel

Marek Vrábel, jeden z najvýznamnejších súčasných slovenských organistov strednej generácie uvedie koncert v bratislavskej Redute nedeľu 24. apríla.  Program  recitálu zostavil z diel viacerých skladateľov. Na úvod zaznie v jeho interpretácii Toccata a fúga F dur BWV 540 Johanna Sebastiana Bacha, jedno z najrozmernejších diel skladateľa. Výber záverečnej skladby koncertu – Symfónie č. 5 f mol op. 42  Charlesa-Marie Widora nahral interpret na svoje profilové CD. Program koncertu doplnia dve diela – Offertoire pour le jour de Pȃques, op. 38 č. 10, Veľkonočné offertorium francúzskeho skladateľa Alexandre Pierre François Boëly a skladba slovenského skladateľa Fantázia – Sonáta d mol Jána Levoslava Bellu. Koncert začne v nedeľu o 16-tej.

Marek Vrábel patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského organového umenia strednej generácie interpretov. Je absolventom košického Konzervatória, kde paralelne vyštudoval hru na organe u Emílie Dzemjanovej a hru na klavíri u Petra Kaščáka. Na VŠMU v Bratislave študoval hru na organe u Jána Vladimíra Michalka a úspešne tu absolvoval aj doktorandské štúdium u Ivana Sokola a Jána Vladimíra Michalka. Vzdelanie si rozširoval na majstrovských kurzoch u Jeana Guillou, Susan Landalovej a Reitze Smitsa. Je držiteľom niekoľkých národných i medzinárodných cien a diplomov z rôznych prehliadok a súťaží. Posledným ocenením bola Cena Sebastian od Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha. Ako sólista vystúpil so Štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou Bystríka Režuchu, Petra Macuru a Mariána Vacha, so Štátnym komorným orchestrom v Žiline s Dušanom Stankovským, so Slovenskou filharmóniou pod vedením Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Petra Feranca, Emmanuela Villauma a Petra Altrichtera. Na Slovensku a v zahraničí úspešne uskutočnil vyše 140 recitálov a na svojom konte má doteraz 55 zahraničných koncertných ciest v 15 európskych štátoch na rôznych prestížnych organových festivaloch a prehliadkach (Bern, Brašov, Budapešť, Bukurešť, Frankfurt nad Mohanom, Helsinki, Katowice, Kišiňov, Krakov, Lahti, Ľubľana, Ľublin, Mníchov, Praha, Sibiň, Štokholm, Tampere, Viedeň…). Marek Vrábel je vyhľadávaným komorným hráčom a pôsobí aj ako publicista. Nahral 8 CD, okrem iného pre Gratex International vlastné organové skladby a improvizácie, pre Diskant kompletné sólové organové dielo Štefana Németha-Šamorínskeho. Pravidelne premiérovo uvádza diela súčasných slovenských skladateľov, napr. Ľuboša Bernátha, Petra Breinera, Ivana Hrušovského, Víťazoslava Kubičku, Milana Nováka, Marka Piačeka a ďalších. Viacerí skladatelia mu svoje diela aj venovali. V Slovenskom rozhlase uviedol slovenské premiéry celovečerných cyklov organových diel Petra Ebena. Nahráva pre RTVS, Českú televíziu, vydavateľstvo MSP Records, Inedita Austria, Diskant a ď. Je umeleckým riaditeľom Bratislavského organového festivalu, členom predstavenstva Spolku koncertných umelcov na Slovensku, Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska a členom poradného zboru Národného osvetového centra. Na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave vyučuje organovú hru a od roku 2000 je tu vedúcim odboru Cirkevnej a organovej hudby. Externe pôsobí aj na VŠMU v Bratislave. Zasadá v porotách medzinárodných organových súťaží. Jeho študenti získali viacero zahraničných ocenení.

 

Organ v bratislavskej REDUTE  bol slávnostne inaugurovaný v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie roku 2012. Jeho zhotoviteľom je rakúska firma Rieger Orgelbau GmbH. Nástroj má  66 registrov a 3 manuály, čím sa radí medzi najväčšie píšťalové organy na Slovensku. Nástroje rakúskej firmy Rieger-Orgelbau sa  nachádzajú v koncertných sieňach a chrámoch na všetkých kontinentoch, napríklad vo viedenskom Stephansdome, koncertnej sieni Parížskeho konzervatória, dva  nástroje v Shanghai Oriental Art Center a Shenzhen Cultural Centre v Číne. V r. 2009 dokončila firma katedrálny organ pre slávnu katedrálu v Regensburgu (Nemecko), začiatkom roku 2011 bola ukončená stavba nového koncertného organa pre jednu z najvýznamnejších koncertných sál v Európe – viedenský Musikverein. Firma realizovala v r. 2011 stavbu nového organa pre Katolícku univerzitu v Ružomberku, v r. 2012 končí stavbu tiež nového organa pre   farský kostol  mesta Martin.

Srdečne Vás všetkých pozývame!