Konkurzy

93 SF Sergej Tolstov 04 02 2016 © Jan Lukas

Konkurz do Slovenskej filharmónie

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

- na miesto zástupcu I. hráča v skupine viol

- na miesto tutti hráča v skupine viol

Konkurzy sa uskutočnia v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 15.11.2016 (utorok) o 15.00  hod.

                                                                 

Požadované vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).
Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu albina.korcekova@filharmonia.sk alebo písomne do 01.11.2016 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Podmienky

konkurznej hry uchádzačov na miesto

tutti hráča v skupine viol v Slovenskej filharmónii


Povinná skladba:       I. a II. časť s kadenciou jedného z nasledujúcich koncertov:

K. Stamic                    Koncert pre violu a orchester D dur
alebo
F.A. Hoffmeister          Koncert pre violu a orchester D dur

 1. časť  jedného z koncertov:
B. Bartók
: Koncert pre violu a orchester
W. Walton: Koncert pre violu a orchester
P. Hindemith: Schwannendreher pre violu a orchester

 

Vybrané miesta z orchestrálnych partov:

L.van Beethoven: Symfónia č. 5 c mol – 2. časť
F. Mendelssohn Bartholdy: Sen noci svätojánskej- Scherzo
J. Brahms:
 Variácie na Haydnovu tému- 4.,7. a 8. variácia
W.A.Mozart: Predohra k opere Figarova svadba
B. Smetana: Predohra k opere Predaná nevesta
R. Strauss: Don Juan

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.


Podmienky

konkurznej hry uchádzačov na miesto

zástupcu I. hráča v skupine viol v Slovenskej filharmónii

Povinná skladba:       I. a II. časť s kadenciou jedného z nasledujúcich koncertov:

K. Stamic: Koncert pre violu a orchester D dur
alebo
F.A. Hoffmeister: Koncert pre violu a orchester D dur

1. časť  jedného z koncertov:
B. Bartók: Koncert pre violu a orchester
W. Walton: Koncert pre violu a orchester
P. Hindemith: Schwannendreher pre violu a orchester

 

Vybrané miesta z orchestrálnych partov:

L.van Beethoven: Symfónia č. 5 c mol – 2. časť
F. Mendelssohn Bartholdy: Sen noci svätojánskej- Scherzo
J. Brahms:
 Variácie na Haydnovu tému- 4.,7. a 8. variácia
W. A. Mozart: Predohra k opere Figarova svadba
B. Smetana: Predohra k opere Predaná nevesta
R. Strauss:  Don Juan
A. Adam: Giselle
A. Dvořák: Symfónia č. 7  d mol- sólo prvého pultu v 2. časti- Poco adagio

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.