Octet Singers a Michal Hvorecký v Redute

79 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas

V Malej sále Slovenskej filharmónie sa v utorok 19. apríla  rozoznejú hlasy ôsmich členov mužskej časti Slovenského filharmonického zboru, ktorí tvoria zoskupenie Octet Singers pod vedením zbormajstra Jozefa Chabroňa. Koncert sa bude konať v rámci cyklu Hudba a slovo. Literárnu časť večera vybral a prednesie Michal Hvorecký.  Koncert sa začne o 19.00 hod.

Octet Singers je mužský profesionálny vokálny zbor,  ktorý vynikol v roku 1994 z iniciatívy  členov Slovenského filharmonického zboru. Jeho repertoár obsahuje diela majstrov chorálov gregoriánu, renesančnej polyfónie i súčasnej vokálnej tvorby, zahŕňa diela slovenských skladateľov 20. storočia, tiež úpravy slovenských piesní a spirituálov. Za obdobie svojej existencie Octet Singers zaznamenal výrazné koncertné úspechy v rámci medzinárodných festivalov v Prahe, Brne, Bratislave, v Bukuresti a v Zágrebe.

Program:

Mikuláš Schneider-Trnavský   Missa Stella Matutina

Ján Rosický   Sacris solemnis

Ján Levoslav Bella   Otče náš

Jacobus Gallus Handl   Ecce quomodo moritur justus

Jacobus Gallus Handl   In nomine Jesu

Ernest Schumera   Jubilate Deo

Gioacchino Rossini   Ego sum panis vivus

Franz Biebl         Ave Maria