O Z N A M  O  P R E S U N E   K O N C E R T U   V   TOMTO TÝŽDNI

pozor zmena

Vážení abonenti, návštevníci pravidelných piatkových koncertných cyklov BE  a E,  dovoľujeme si vás informovať o presune abonentného koncertu z prevádzkových dôvodov  z piatka 18. 05. 2018 /E11/ na stredu 16. 05. 2018  

streda 16. 05. 2018, E11

Koncertná sieň SF, 19.00 h

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor

Leoš Svárovský dirigent

Jozef Chabroň zbormajster

Sebastien Hurtaud violončelo

Alberto Ginastera Estancia, suita z baletu

Friedrich Gulda Koncert pre violončelo a dychový orchester

Francis Poulenc Lane, hudba k baletu

——————————-

 Zakúpené abonentky a vstupenky Vám platia

na nový termín koncertu, t. j. na stredu 16. 05. 2018. 

Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s uvedeným presunom koncertu.

Ďakujeme za pochopenie

Slovenská filharmónia