Fotodokumentácia

Vizualizácia

Rekonštrukcia Reduty fotoobjektívom

V pondelok 25. januára 2010 sa konala v historickej budove SND tlačová beseda, ktorej témy bolirekonštrukcia budovy Reduta   a grant z Nórskych fondov. Novinárov o témach informovali:  Marian Lapšanský, generálny riaditeľ SFJ.E. Trine Skymoen, veľvyslankyňa Nórkseho kráľovstva na Slovensku,Darina Maxianová, riaditeľka pre ekonomiku SF a Jozef Tkáčik, riaditeľ pre technickú prevádzku SF.

Prítomní boli aj zástupcovia zhotoviteľa ViOn, a.s. a zástupcovia Úradu vlády SR.

Práce na stavbe Rekonštrukcia Reduty

// GALLERY <práce na stavbe>

Práce na stavbe Rekonštrukcia Reduty, financované z Nórskych fondov: