Poslanie

      Slovenská filharmónia
  • rozvíja národnú hudobnú kultúru, ktorú predstavuje v Slovenskej republike a v zahraničí,
  • umelecky pripravuje a verejne predvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby,
  • vykonáva sprostredkovateľskú vydavateľskú a propagačnú činnosť,
  • vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity