Nedeľný organový recitál Bernadetty Šuňavskej

Konzert Foto_Sunavska

V nedeľu 6. júna 2021 sa uskutoční  recitál poprednej slovenskej organistky Bernadetty Šuňavskej pôsobiacej a žijúcej v zahraničí. Program predvedie na kráľovskom nástroji v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, ktorý patrí k najväčším píšťalovým organom na Slovensku. Koncert sa uskutoční o 16.00 h a platí aj pre držiteľov abonentiek Organového cyklu/O.

Bernadetta Šuňavská zaradila do svojho programu  diela viacerých skladateľov.

Taliansky skladateľ pôvodom z Benátok Mauro Lanza pokladá svoje dielo Predella za prelomové. Práve z tejto skladby sa vykryštalizoval Lanzov štýl, ktorý autor nazýva „mechanický“. Dôležitú úlohu v ňom zohráva počítačom podporovaná kompozícia. Predella zaznie na úvod nedeľného popoludnia. Novátor austrálskeho pôvodu Percy Grainger sa zaslúžil o zaradenie džezu do študijných plánov Univerzity v New Yorku a podieľal sa na vývoji Free Music Machine, jedného z predchodcov dnešných syntetizátorov. Program bude pokračovať jeho kompozíciou  The Immovable Do. Jedným z výsledkov inšpirácie Dmitrija Šostakoviča nemeckým barokovým majstrom J. S. Bachom je monumentálny klavírny cyklus 24 prelúdií a fúg, op. 87.  Šostakovič svoje dielo nepísal priamo pre organ, interpretácia na tomto nástroji môže byť neobvyklým,  obohacujúcim rozšírením jeho zvukovej dimenzie. Prelúdium, fúga a variácie h mol, op. 18 je jedným z obľúbených diel hlavného predstaviteľa francúzskej romantickej organovej školy – Césara Francka.  Franz Schmidt sa  narodil v dnešnej Bratislave a strávil v nej prvých štrnásť rokov svojho života. Jeho organové dielo ostáva doposiaľ na Slovensku pomerne málo známe. Jeho najznámejším organovým opusom je Tokáta C dur, ktorá uzavrie nedeľný program organového koncertu v bratislavskej Redute.

 BERNADETTA ŠUŇAVSKÁ sa už počas svojich štúdií v Bratislave, vo Freiburgu a v Stuttgarte zaradila medzi špičkových predstaviteľov interpretačného umenia. Je držiteľkou mnohých diplomov a vyznamenaní z medzinárodných organových súťaží po celej Európe. Publikum oslňuje svojou profesionalitou, originalitou, virtuozitou, citlivosťou a skvelou schopnosťou farebného stvárnenia organových diel. Vynikajúce recenzie v odbornej tlači pravidelne získava aj za interpretácie transkripcií orchestrálnych diel a premiérovanie súčasnej hudby, nedávno napríklad na pódiu Filharmónie v nemeckom Essene s monumentálnym dielom od Niccola Castiglioniho – Sinfonie Guerriere et Amorose. Okrem hry na organe a klavíri študovala aj hru na historických nástrojoch a na čembale, čo jej umožňuje interpretovať diela štýlových období od čias stredoveku až podnes. Realizovala nahrávky koncertov a CD pre Naxos, Organum Classics, Südwestrundfunk. Pravidelne spolupracuje so Slovenským rozhlasom a televíziou, Českým rozhlasom a je vítaným hosťom na koncertných pódiách významných medzinárodných festivalov.