Nedeľný koncert Slovenského komorného orchestra

EWALD DANEL

Piaty koncert cyklu Slovenského komorného orchestra sa uskutoční v nedeľu 12. februára 2023 v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie. Na programe zaznejú diela Wolfganga Amadea Mozarta. Koncert sa začne o 16.00 h. Koncert je VYPREDANÝ.

V Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie sa v nedeľné popoludnie návštevníci započúvajú       do dvoch diel Wolfganga Amadea Mozarta. Na úvod zaznie Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur, KV 219, ktorý je posledným z piatich koncertov pre tento nástroj, ktoré skladateľ skomponoval v Salzburgu. Mozart komponoval pre husle od útleho veku vďaka vplyvu svojho otca, ktorý bol rešpektovaným majstrom tohto inštrumentu a autorom viacerých uznávaných kníh o husľovej hre. Všetkých svojich päť koncertov pre husle napísal v Salzburgu. Prvý v roku 1773 a zvyšné štyri počas roka 1775. Sólový part koncertu zaznie v interpretácii umeleckého vedúceho komorného orchestra Ewalda Danela. Husľový koncert vystrieda Mozartova  Symfónia č. 29 A dur KV 201, ktorá je  jeho poslednou symfóniou skomponovanou v Salzburgu. Vznikla v priebehu roka 1774, kedy Mozart podnikol svoju poslednú, tretiu cestu do Talianska.