Nedeľné popoludnie v REDUTE

SKO8

V nedeľu 24. októbra pozývame všetkých priaznivcov Slovenského komorného orchestra /um. vedúci Ewald Danel/ na úvodný koncert cyklu SKO, ktorý sa uskutoční v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie o 16.00.

Koncert sa uskutoční v režime OTP.

V rámci cyklu Slovenského komorného orchestra odznie pre milovníkov komornej hudby počas 73. koncertnej sezóny šesť koncertov s programom siahajúcim od diel Arcangela Corelliho po skladby súčasných autorov. Členovia Slovenského komorného orchestra pokračujú aj v uvádzaní koncertov v bratislavských chrámoch. Na úvodnom  koncerte v bratislavskej Redute zaznie Sláčikové kvarteto č. 1 d mol poľského skladateľa Stanisława Moniuszka, ktoré vystrieda Nokturno pre sláčikové kvarteto Jána Levoslava Bellu. Skladateľ ho  skomponoval na sklonku života v Bratislave. Koncert uzavrie Serenáda E dur, op. 22 z ranej tvorby Antonína Dvořáka, ktorá patrí  k ťažiskovému repertoáru vo svojom žánri.