Na Námestie slobody prichádza hudba

Slovenská filharmónia pri fontáne

Záver Bratislavského kultúrneho leta bude ochutnávkou 75. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie

V nedeľu 10. septembra sa o 17.00  na novozrekonštruovanom Námestí slobody uskutoční open air koncert orchestra Slovenská filharmónia pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina – Záverečný koncert Bratislavského kultúrneho leta. Na námestie sa toto leto po 16 rokoch vrátila voda a koncertom Slovenskej filharmónie prichádza nová tradícia hudby a spolupráca Slovenskej filharmónie a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.

BKIS a Slovenská filharmónia spoločne  pripravili  koncert, ktorý je darom Slovenskej filharmónie mestu Bratislava pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Hodinový program bude príjemným záverom letných podujatí v meste a zároveň ochutnávkou novej  75. koncertnej sezóny. Na nedeľnom koncerte pri fontáne zaznie hudba slovenských, českých, rakúskych, talianskych, francúzskych a amerických skladateľov. Program rámcuje myšlienka kultúry ako jednotiaceho, a predsa jedinečného prvku jednotlivých národov Európy i celého sveta. Rozdelený je do troch blokov –  prvý  charakterizuje téma vody a rieky ako symbolu národnej a európskej jednoty a integrity. Pripomenieme si Vltavu, Váh a Dunaj zhudobnené skladateľskými osobnosťami Bedřichom Smetanom, Alexandrom Moyzesom a Johannom Straussom ml.. Druhým blokom hudbou zvýrazníme myšlienku –  Kultúra za slobodu a pokojný život vo svete. V poslednej časti koncertu prinesieme na námestie hudbu z filmov, ktorá každoročne rezonuje medzi návštevníkmi našich koncertov všetkých generácii. Patrí medzi najobľúbenejšie a najočakávanejšie  večery bratislavskej Reduty. Veríme, že nový zážitok na novom mieste ľudí nadchne a stretnutie s orchestrom  Slovenská filharmónia na verejnom priestranstve sa stane tradíciou a bude inšpiráciou a pozvánkou všetkých do Slovenskej filharmónie na blížiace sa koncerty  75. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie a 58. ročníka Bratislavských hudobných slávností.  Sólistami nedeľného popoludnia budú koncertný majster Jarolím Emmanuel Ružička a prvý trubkár  Rastislav Suchán. Programom nás prevedie moderátorka Iveta Malachovská.

BKIS a Slovenská filharmónia uzavrú tohtoročné Bratislavské kultúrne leto programom pripraveným pre všetky generácie Bratislavčanov aj návštevníkov hlavného mesta. Hudbou sa rozozvučí novootvorený a mimoriadne obľúbený verejný priestor. Koncert pri fontáne bude bodkou za množstvom letných podujatí po celom meste.